کمپین عکاسی

عکاسی

آسمان

آسمون به این گپی، گوشش نوشته، هر کی عکسش خوشکله جاش تو بهشته!

عکاسی
عکاسی

عمومی

حداقل ۲۵ رای

عکاسی

از رتبه ۱ تا رتبه ۱۰ (فقط بالای حد نصاب) تقسیم ۱۰۰۰ الماس براساس رای

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده

*با iOS 10.0.5+, Android Kitkat و بالاتر کار می کنه.

تهران دورو بر میدان آرژانتین