کمپین عکاسی

عکاسی

حیوانات

از حیوانات خانگی یا حیات وحش عکاسی کنید و در چالش وایرال شو شرکت کنید.

عکاسی
عکاسی

عمومی

حداقل ۲۰ رای

عکاسی

اهدای ۲۰۰۰ الماس بین ۵ نفر اول تقسیم بر اساس رای

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده

*با iOS 10.0.5+, Android Kitkat و بالاتر کار می کنه.

تهران دورو بر میدان آرژانتین