کمپین چـهارشنبه سوری

چـهارشنبه سوری

عکاسی شب و آتش

آتیش بازی شب چهارشنبه سوری رو عکاسی کن و توی چالش شرکت کن، وایرال شو، رای جمع کن و برنده شو.
_ حداقل تعداد شرکت کننده برای برگزاری چالش در هر لیگ ۵ نفر

چـهارشنبه سوری
چـهارشنبه سوری

دوربین

حداقل ۵۰ رای

چـهارشنبه سوری

نفر اول: ۲۵۰ هزارتومان
نفر دوم: ۱۵۰ هزارتومان
نفر سوم: ۱۰۰ هزارتومان

چـهارشنبه سوری

موبایل

حداقل ۵۰ رای

چـهارشنبه سوری

تقسیم جایزه به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به تناسب رای بین ۱۰ نفر برنده اول

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده

*با iOS 10.0.5+, Android Kitkat و بالاتر کار می کنه.

تهران دورو بر میدان آرژانتین