کمپین عـکاسی تبلیغاتی

عـکاسی تبلیغاتی

اپیزود هفت

دوربینت رو آماده کن و از یک محصول عکس صنعتی و تبلیغاتی بگیر و عکس رو توی چالش شرکت بده و رای جمع کن و وایرال شو و برنده شو.
توضیحات مهم:
۱. عکسها قبل از شرکت دادن در رقابت از نظر ارزش هنری و کیفیت بررسی و تایید می شوند.
۲. اگر حدنصاب هر لیگ به دست نیاید شرکت کننده حتی اگر در بین نفرات برتر قرار گیرد برنده محسوب نمی شود.

عـکاسی تبلیغاتی
عـکاسی تبلیغاتی

عمومی

حداقل ۵۰ رای

عـکاسی تبلیغاتی

نفر اول: ۱۵۰ هزار تومان
نفر دوم: ۱۰۰ هزار تومان
نفر سوم: ۵۰ هزار تومان
نفر چهارم و پنجم: ۲۵ هزار تومان

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده

*با iOS 10.0.5+, Android Kitkat و بالاتر کار می کنه.

تهران دورو بر میدان آرژانتین