کمپین اوریـگامی

اوریـگامی

اپیزود یک

یه کاغذ رو با چند حرکت تاکردن هندسی و کمی خلاقیت به شکلی خاص تبدیل کن.
از این خلاقیتت یه ویدیو بگیر و اونو توی چالش اوریگامی آپلود کن و رای جمع کن، وایرال شو و برنده شو.

اوریـگامی
اوریـگامی

عمومی

حداقل ۲۵ رای

اوریـگامی

نفر ۱: ۵۰،۰۰۰ تومان وجه نقد
نفر ۲: ۴۰،۰۰۰ تومان وجه نقد
نفر ۳: ۳۰,۰۰۰ تومان وجه نقد
نفر ۴: ۲۰،۰۰۰ تومان وجه نقد
نفر ۵: ۱۰،۰۰۰ تومان وجه نقد
توضیح مهم: به افرادی که کمتر از ۲۵ رای بدست می آورند حتی اگر در رده بندی جزو ۵ نفر اول باشند جایزه ای تعلق نخواهد گرفت.

اوریـگامی

حرفه ای-اژدهـــا

حداقل ۵۰ رای

اوریـگامی

اوریگامی اژدهـای ۲۰سانتیمتری رو بساز
نفر اول: ۱۰۰ هزار تومان
نفر دوم: ۷۰ هزار تومان
نفر سوم: ۵۰ هزار تومان

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده

*با iOS 10.0.5+, Android Kitkat و بالاتر کار می کنه.

تهران دورو بر میدان آرژانتین