کمپین حرکات نمایشی

حرکات نمایشی

اپیزود یک

اگر استعداد انجام حرکات نمایشی در زمینه های مختلف داری اینجا جاییه که توانایی های تو به محک گذاشته میشه.
از حرکت نمایشی خودت فیلم بگیر و اونو توی چالش آپلود کن و رای جمع کن، وایرال شو و برنده شو.

حرکات نمایشی
حرکات نمایشی

عمومی

حداقل ۵۰ رای

حرکات نمایشی

نفر ۱: ۷۰،۰۰۰ تومان وجه نقد
نفر ۲: ۶۰،۰۰۰ تومان وجه نقد
نفر ۳: ۵۰,۰۰۰ تومان وجه نقد
نفر ۴: ۴۰،۰۰۰ تومان وجه نقد
نفر ۵: ۳۰،۰۰۰ تومان وجه نقد
نفرات ۶-۱۰: ۱۰،۰۰۰ تومان وجه نقد
توضیح مهم: به افرادی که کمتر از ۵۰ رای بدست می آورند حتی اگر در رده بندی جزو ۱۰ نفر اول باشند جایزه ای تعلق نخواهد گرفت.

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده

*با iOS 10.0.5+, Android Kitkat و بالاتر کار می کنه.

تهران دورو بر میدان آرژانتین