کمپین عکاسی

عکاسی

اپیزود5: مـعماری

از سازه‌ها، ساختمانها و هنر معماری شهر عکاسی کن، آپلودش کن، رای جمع کن، وایرال شو، برنده شو
توضیحات مهم:
۱. عکسها قبل از شرکت دادن در رقابت از نظر ارزش هنری و کیفیت بررسی و تایید می شوند.
۲. اگر حدنصاب هر لیگ به دست نیاید شرکت کننده حتی اگر در بین نفرات برتر قرار گیرد برنده محسوب نمی شود.

عکاسی
عکاسی

دوربین

حداقل ۵۰ رای

عکاسی

نفر اول: ۲۰۰ هزار تومن
نفر دوم: ۱۵۰ هزار تومن
نفر سوم: ۵۰ هزار تومن

عکاسی

موبایل

حداقل ۲۰ رای

عکاسی

۵۰۰ هزار تومن بین ۱۰ نفر اول بر اساس آرای کسب شده تقسیم می شود

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده

*با iOS 10.0.5+, Android Kitkat و بالاتر کار می کنه.

تهران دورو بر میدان آرژانتین