کمپین چالش نقاشی

چالش نقاشی

درخت

نقاشی خلاقانه ای از یک درخت بکش و با عکسش در چالش شرکت کن، رای جمع کن، وایرال شو و برنده شو
تعداد رای هات رو به حدنصاب ۵۰ رای برسون، رقابت کن و جایزه رو ببر
توضیح مهم:
نقاشی های ارسالی توسط کارشناس امور هنری بررسی و تایید می شه.
برای اهدا جوایز ارایه اصل نقاشی الزامی هست.

چالش نقاشی
چالش نقاشی

دست

حداقل ۵۰ رای

چالش نقاشی

۵۰۰ هزار تومان جایزه برای ۱۰ نفر اول
تقسیم جوایز به تناسب رای دریافتی

چالش نقاشی

دیجیتال

حداقل ۵۰ رای

چالش نقاشی

۵۰۰ هزار تومان جایزه برای ۱۰ نفر اول
تقسیم جوایز به تناسب رای دریافتی

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده

*با iOS 10.0.5+, Android Kitkat و بالاتر کار می کنه.

تهران دورو بر میدان آرژانتین