کمپین چالش ورزشی

چالش ورزشی

اسلکلاین

اسلکلاین رشته ورزشی تعادلی است که بر روی تسمه ای مخصوص که به دو نقطه متصل شده انجام می شود.
از حرکت تعادلی و راه رفتن روی تسمه ویدئو بگیر و در چالش شرکت کن و وایرال شو و برنده شو.

چالش ورزشی
چالش ورزشی

اسلـکرها

حداقل ۲۵ رای

چالش ورزشی

نفر اول: ۲۰۰ هزار تومان
نفر دوم: ۱۰۰ هزار تومان
نفر سوم: ۵۰ هزار تومان

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده

*با iOS 10.0.5+, Android Kitkat و بالاتر کار می کنه.

تهران دورو بر میدان آرژانتین