کمپین عـکاسی

عـکاسی

اپیزود4: خیابان

از حضور آدم ها و هرچیزی توی کوچه و خیابون ها که خاطره و تصویر جالب و مفهومی می سازه، یک عکس بگیر و توی چالش عکاسی شرکت کن، رای جمع کن، وایرال شو و برنده شو.
توضیح مهم:
_ عکس ها توسط کارشناسان عکاسی وایرال شو از نظر کیفیت و اصالت بررسی و پس از آن وارد رقابت می شوند.
_ عکس های کپی مورد قبول نیستند و در صورت نداشتن اصالت و انتساب به شرکت کننده حتی در صورت برنده شدن جایزه تعلق نمی گیرد.
_عکس های شرکت داده شده در چالش های دیگر مردود است.
_ موقع توزیع جوایز اصل عکس ارسالی مورد بازبینی قرار می گیرد.

عـکاسی
عـکاسی

عکاسان

حداقل ۱۵ رای

عـکاسی

نفر اول: ۷۰ هزار تومان
نفر دوم:۶۰ هزار تومان
نفر سوم: ۵۰ هزار تومان
نفر چهارم: ۴۰ هزار تومان
نفر پنجم: ۳۰ هزار تومان
نفر ششم تا دهم: ۱۰ هزار تومان

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده

*با iOS 10.0.5+, Android Kitkat و بالاتر کار می کنه.

تهران دورو بر میدان آرژانتین