کمپین خطاطی

خطاطی

یک شعر عاشقانه

شعری عاشقانه انتخاب کن و با خطی خوش بنویس؛ اصل اثر برندگان هنگام اهدای جوایز تحویل گرفته می شود و اصل بودن آثار بررسی می شوند. اگر با قلم نی و مرکب کتابت می کنید در لیگ قلم نی شرکت کنید و اگر با قلم های متفرقه می نویسید در لیگ نوشت‌افزار شرکت کنید.

خطاطی
خطاطی

قلم نی

حداقل ۵۰ رای

خطاطی

با قلم نی و مرکب شعری عاشقانه بنویس، آپلود کن، وایرال شو، برنده شو!
نفر اول ۳۰۰ هزار تومن
نفر دوم: ۱۰۰ هزار تومن
نفر سوم: ۵۰ هزار تومن

توضیح مهم:‌در صورتی که فرد به حد نصاب نرسد، حتی اگر بین ۳ نفر اول باشد برنده محسوب نمی شود.

خطاطی

نوشت افزار

حداقل ۵۰ رای

خطاطی

با هر وسیله نوشتنی شعری عاشقانه بنویس، رای جمع کن، وایرال شو، برنده شو
نفر اول: ۲۰۰ هزار تومان
نفر دوم: ۱۰۰ هزار تومان
نفر سوم: ۵۰ هزار تومان

توضیح مهم:‌در صورتی که فرد به حد نصاب نرسد، حتی اگر بین ۳ نفر اول باشد برنده محسوب نمی شود.

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده

*با iOS 10.0.5+, Android Kitkat و بالاتر کار می کنه.

تهران دورو بر میدان آرژانتین