کمپین کانـتنت مارکتـینگ

کانـتنت مارکتـینگ

اپـیزود 1: محتوای پیامک تبلیغاتی

به عنوان یک بازاریاب حداکثر تو ۷۲ کارکتر محتوای یک پیامک تبلیغاتی درمورد موضوعی انتخابی بنویس و در چالش شرکت کن، رای جمع کن، وایرال شو و برنده شو. محتوا قبل از شرکت در رقابت از سوی کارشناس فروش ارزیابی می شوند.

کانـتنت مارکتـینگ
کانـتنت مارکتـینگ

عـمومی

حداقل ۵۰ رای

کانـتنت مارکتـینگ

نفر اول: ۱۵۰ هزارتومان
نفر دوم: ۱۰۰ هزارتومان
نفر سوم: ۵۰ هزارتومان

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده

*با iOS 10.0.5+, Android Kitkat و بالاتر کار می کنه.

تهران دورو بر میدان آرژانتین