کمپین عکاسی

عکاسی

اپیزود3: بـازتاب

یه عکس خوب از بازتاب یک سوژه در آب، شیشه، آینه بگیر و در چالش شرکت کن، رای جمع کن، وایرال شو و برنده شو.
توضیح مهم:
_ عکس ها توسط کارشناسان عکاسی وایرال شو از نظر کیفیت و اصالت بررسی و پس از آن وارد رقابت می شوند.
_ عکس های کپی مورد قبول نیستند و در صورت نداشتن اصالت و انتساب به شرکت کننده حتی در صورت برنده شدن جایزه تعلق نمی گیرد.
_عکس های شرکت داده شده در چالش های دیگر مردود است.
_ موقع توزیع جوایز اصل عکس ارسالی مورد بازبینی قرار می گیرد.

عکاسی
عکاسی

دوربین

حداقل ۱۵۰ رای

عکاسی

نفر اول: ۲۰۰ هزارتومان
نفر دوم: ۱۰۰ هزارتومان
نفر سوم: ۷۵ هزارتومان

عکاسی

موبایل

حداقل ۷۰ رای

عکاسی

نفر اول: ۱۰۰ هزارتومان
نفر دوم: ۵۰ هزارتومان
نفر سوم: ۲۵ هزارتومان

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده

*با iOS 10.0.5+, Android Kitkat و بالاتر کار می کنه.

تهران دورو بر میدان آرژانتین