کمپین نویسندگی

نویسندگی

داستان کوتاه 1000 کلمه ای

با یه داستان هزار کلمه ای در مورد موضوعی جذاب به انتخاب خودتون در دومین چالش نویسندگی وایرال شو شرکت کن.
رای جمع کن، وایرال شو و برنده شو.
آثار ارسالی بررسی و درصورت تایید به بخش رقابت راه پیدا می کنند.

نویسندگی
نویسندگی

عمومی

حداقل ۳۰۰ رای

نویسندگی

نفر اول: ۵۰۰،۰۰۰ تومان نقدی
نفر دوم تا هفتم: کتاب اتحادیه ابلهان

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده

*با iOS 10.0.5+, Android Kitkat و بالاتر کار می کنه.

تهران دورو بر میدان آرژانتین