کمپین نویسندگی

نویسندگی

اپیزود نخست

مبلغ ۱ میلیون تومان بین ۱۰ نفر اول که به حدنصاب ۷۵ رای برسند با ضریب رتبه تقسیم می شود. به این معنی که نفر اول بیشترین سهم و آخرین نفر کمترین سهم از این جایزه را خواهند داشت.
توضیح مهم: اگر کسی به حد نصاب ۷۵ رای نرسد حتی اگر به ۱۰ نفر بالا راه پیدا کند جایزه‌ای نخواهد داشت.

نویسندگی
نویسندگی

نویسندگان

حداقل ۷۵ رای

نویسندگی

مبلغ ۱ میلیون تومان بین ۱۰ نفر اول که به حدنصاب ۷۵ رای برسند با ضریب رتبه تقسیم می شود. به این معنی که نفر اول بیشترین سهم و آخرین نفر کمترین سهم از این جایزه را خواهند داشت.
توضیح مهم: اگر کسی به حد نصاب ۷۵ رای نرسد حتی اگر به ۱۰ نفر بالا راه پیدا کند جایزه‌ای نخواهد داشت.

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده

*با iOS 10.0.5+, Android Kitkat و بالاتر کار می کنه.

تهران دورو بر میدان آرژانتین