کمپین طنز

طنز

اپیزود نخست

متن، عکس یا ویدئوی طنز بساز و آپلود کن. هر چی بیشتر طنازی کنی بیشتر رای میاری.

طنز
طنز

حرفه‌ای ها

حداقل ۱۵۰ رای

طنز

به ۱۰ نفر اول که به حد نصاب ۱۵۰ رای رسیده باشند ۱۰۰ هزار تومن اهدا می شه.
توضیح مهم: اگر به حدنصاب نرسید، حتی اگر بین ۱۰ نفر اول باشید جایزه ای دریافت نمی کنید.

طنز

آماتورها

حداقل ۵۰ رای

طنز

به ۱۰ نفر اول که به حد نصاب ۵۰ رای رسیده باشند ۵۰ هزار تومن اهدا می شه.
توضیح مهم: اگر به حدنصاب نرسید، حتی اگر بین ۱۰ نفر اول باشید جایزه ای دریافت نمی کنید.

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده

*با iOS 10.0.5+, Android Kitkat و بالاتر کار می کنه.

تهران دورو بر میدان آرژانتین