نامه‌ای به خودم

چالشی‌ها @chalesh

نامه‌ای به ۱۳ سالگی‌ات بنویس و در اون برای تو ۱۳ ساله هر چی که فکر می کنی باید بدونه بنویس.

نامه‌ای به خودم
لیگ نقره‌ای
۵,۲۰۰ الماس تقیسم بین نفرات اول تا دهم بر اساس رای
شرکت می‌کنم

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده است

تهران، میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه‌ی اسفراین

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید