موضوع آزاد

خلاق شو

وایرال شو @Viralsho

موضوع آزاد:
در این چالش می تونی به دلخواه خودت یک موضوع انتخاب کنی و براش یه محتوای ویدئویی، عکسی و یا متنی بسازی و توی اپلیکیشن آپلودش کنی.
جوائز:
رای مردمی: 200،000 تومان معادل 800 الماس تقسیم میشه بین محتوا های برتر به انتخاب رای مردم.
رای داوری: 200،000 تومان معادل 800 الماس تقسیم میشه بین محتوا های برتر به انتخاب رای داوران.

=

موضوع آزاد
لیگ نقره‌ای
۸۰۰ الماس تقیسم بین نفرات اول تا پنجاهم بر اساس رای
۸۰۰ الماس تقیسم بین نفرات اول تا پنجاهم بر اساس رای
شرکت می‌کنم

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده است

تهران، میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه‌ی اسفراین

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید