تعریف خاطره

حین خوردن پیاز کامل

چالشی‌ها @chalesh

هنگام تعریف یه خاطره، یه پیاز درسته رو جلوی دوربین گاز بزن و بخور!
جایزه نفر اول: 1 میلیون تومان (4000 الماس)
جایزه نفر دوم: 500 هزار تومان (2000 الماس)
جایزه نفر سوم: 250 هزار تومن (1000 الماس)

تعریف خاطره
لیگ نقره‌ای
به نفرات اول تا اول هر نفر ۴,۰۰۰ الماس
به نفرات دوم تا دوم هر نفر ۲,۰۰۰ الماس
به نفرات سوم تا سوم هر نفر ۱,۰۰۰ الماس
شرکت می‌کنم

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده است

تهران، میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه‌ی اسفراین

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید