چـهارشنبه سوری

وایرال شو @Viralsho

آتیش بازی شب چهارشنبه سوری رو عکاسی کن و توی چالش شرکت کن، وایرال شو، رای جمع کن و برنده شو.
_ حداقل تعداد شرکت کننده برای برگزاری چالش در هر لیگ 5 نفر

چـهارشنبه سوری
لیگ دوربین
شرکت می‌کنم
چـهارشنبه سوری
لیگ موبایل
شرکت می‌کنم

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده است

تهران، میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه‌ی اسفراین

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید