عـکاسی تبلیغاتی

وایرال شو @Viralsho

دوربینت رو آماده کن و از یک محصول عکس صنعتی و تبلیغاتی بگیر و عکس رو توی چالش شرکت بده و رای جمع کن و وایرال شو و برنده شو.
توضیحات مهم:
۱. عکسها قبل از شرکت دادن در رقابت از نظر ارزش هنری و کیفیت بررسی و تایید می شوند.
۲. اگر حدنصاب هر لیگ به دست نیاید شرکت کننده حتی اگر در بین نفرات برتر قرار گیرد برنده محسوب نمی شود.

عـکاسی تبلیغاتی
لیگ عمومی
حد نصاب 50 رای
شرکت می‌کنم

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده است

تهران، میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه‌ی اسفراین

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید