عکاسی

وایرال شو @Viralsho

از سازه‌ها، ساختمانها و هنر معماری شهر عکاسی کن، آپلودش کن، رای جمع کن، وایرال شو، برنده شو
توضیحات مهم:
۱. عکسها قبل از شرکت دادن در رقابت از نظر ارزش هنری و کیفیت بررسی و تایید می شوند.
۲. اگر حدنصاب هر لیگ به دست نیاید شرکت کننده حتی اگر در بین نفرات برتر قرار گیرد برنده محسوب نمی شود.

عکاسی
لیگ دوربین
حد نصاب 50 رای
شرکت می‌کنم
عکاسی
لیگ موبایل
حدنصاب 20 رای
شرکت می‌کنم

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده است

تهران، میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه‌ی اسفراین

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید