چالش ورزشی

وایرال شو @Viralsho

اسلکلاین رشته ورزشی تعادلی است که بر روی تسمه ای مخصوص که به دو نقطه متصل شده انجام می شود.
از حرکت تعادلی و راه رفتن روی تسمه ویدئو بگیر و در چالش شرکت کن و وایرال شو و برنده شو.

چالش ورزشی
لیگ اسلـکرها
مجموع جوایز 350 هزارتومان
شرکت می‌کنم

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده است

تهران، میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه‌ی اسفراین

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید