خطاطی

وایرال شو @Viralsho

شعری عاشقانه انتخاب کن و با خطی خوش بنویس؛ اصل اثر برندگان هنگام اهدای جوایز تحویل گرفته می شود و اصل بودن آثار بررسی می شوند. اگر با قلم نی و مرکب کتابت می کنید در لیگ قلم نی شرکت کنید و اگر با قلم های متفرقه می نویسید در لیگ نوشت‌افزار شرکت کنید.

خطاطی
لیگ قلم نی
300 هزار تومن
شرکت می‌کنم
خطاطی
لیگ نوشت افزار
200 هزار تومن
شرکت می‌کنم

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده است

تهران، میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه‌ی اسفراین

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید