کانـتنت مارکتـینگ

وایرال شو @Viralsho

به عنوان یک بازاریاب حداکثر تو 72 کارکتر محتوای یک پیامک تبلیغاتی درمورد موضوعی انتخابی بنویس و در چالش شرکت کن، رای جمع کن، وایرال شو و برنده شو. محتوا قبل از شرکت در رقابت از سوی کارشناس فروش ارزیابی می شوند.

کانـتنت مارکتـینگ
لیگ عـمومی
مجموع جوایز 500 هزار تومان
شرکت می‌کنم

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده است

تهران، میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه‌ی اسفراین

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید