عکاسی

وایرال شو @Viralsho

یه عکس خوب از بازتاب یک سوژه در آب، شیشه، آینه بگیر و در چالش شرکت کن، رای جمع کن، وایرال شو و برنده شو.
توضیح مهم:
_ عکس ها توسط کارشناسان عکاسی وایرال شو از نظر کیفیت و اصالت بررسی و پس از آن وارد رقابت می شوند.
_ عکس های کپی مورد قبول نیستند و در صورت نداشتن اصالت و انتساب به شرکت کننده حتی در صورت برنده شدن جایزه تعلق نمی گیرد.
_عکس های شرکت داده شده در چالش های دیگر مردود است.
_ موقع توزیع جوایز اصل عکس ارسالی مورد بازبینی قرار می گیرد.

عکاسی
لیگ دوربین
جایزه ها 375 هزار تومان
شرکت می‌کنم
عکاسی
لیگ موبایل
جایزه ها 175 هزار تومان
شرکت می‌کنم

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده است

تهران، میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه‌ی اسفراین

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید