عکاسی

وایرال شو @Viralsho

با لنز دوربین یا موبایلت جنگ نور و سایه رو روایت کن
یه عکس خوب بگیر و در چالش شرکت کن، رای جمع کن، وایرال شو و برنده شو.
توضیح مهم:
عکس ها توسط کارشناسان عکاسی وایرال شو از نظر کیفیت و اصالت بررسی و پس از آن وارد رقابت می شوند.
موقع توزیع جوایز اصل عکس ارسالی مورد بازبینی قرار می گیرد.

عکاسی
لیگ دوربین
جایزه ها 375 هزار تومان
شرکت می‌کنم
عکاسی
لیگ موبایل
جوایز: 175 هزار تومان
شرکت می‌کنم

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده است

تهران، میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه‌ی اسفراین

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید