نویسندگی

وایرال شو @Viralsho

مبلغ 1 میلیون تومان بین 10 نفر اول که به حدنصاب 75 رای برسند با ضریب رتبه تقسیم می شود. به این معنی که نفر اول بیشترین سهم و آخرین نفر کمترین سهم از این جایزه را خواهند داشت.
توضیح مهم: اگر کسی به حد نصاب 75 رای نرسد حتی اگر به 10 نفر بالا راه پیدا کند جایزه‌ای نخواهد داشت.

نویسندگی
لیگ نویسندگان
نویسنده
شرکت می‌کنم

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده است

تهران، میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه‌ی اسفراین

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید