آدمک خمیری

چالشی‌ها @chalesh

با خمیر بازی یک آدمک خلق کن و برنده شو.
اگر دوست داشتید می تونید یه ویدئو هم باهاش بسازید.

آدمک خمیری
لیگ نقره‌ای
۱,۰۰۰ الماس تقیسم بین نفرات اول تا یک میلیونم بر اساس رای
به نفرات اول تا اول هر نفر ۱,۰۰۰ الماس
به نفرات دوم تا دوم هر نفر ۸۰۰ الماس
به نفرات سوم تا سوم هر نفر ۶۰۰ الماس
به نفرات چهارم تا چهارم هر نفر ۴۰۰ الماس
به نفرات پنجم تا پنجم هر نفر ۲۰۰ الماس
شرکت می‌کنم

الان دانلود کن

روی گوشی های هوشمند متداول تست شده است

تهران، میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه‌ی اسفراین

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید